Route Map & Timetable

Route Map

Timetable

  • Kobe / Osaka → Shanghai
  • Shanghai → Kobe / Osaka

2021 / 10

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2784 Osaka 10/5 09:30 10/7 13:30
2786 Kobe 10/12 09:30 10/14 08:30
2788 Osaka 10/19 09:30 10/21 13:30
2790 Kobe 10/26 09:30 10/28 08:30

2021 / 11

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2792 Osaka 11/2 09:30 11/4 12:30
2794 Kobe 11/9 09:30 11/11 09:30
2796 Osaka 11/16 09:30 11/18 12:30
2798 Kobe 11/23 09:30 11/25 08:00
2800 Osaka 11/30 09:30 12/2 11:00

2021 / 12

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2802 Kobe 12/7 09:30 12/9 08:30
2804 Osaka 12/14 09:30 12/16 11:30
2806 Kobe 12/21 09:30 12/23 07:30

2022 / 1

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2808 Osaka 1/5 10:00 1/7 08:30
2810 Kobe 1/11 09:30 1/13 10:00
2812 Osaka 1/18 09:30 1/20 08:00
2814 Kobe 1/25 09:30 1/27 08:30

2022 / 2

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2816 Kobe 2/9 09:30 2/11 09:00
2818 Osaka 2/15 09:30 2/17 07:30
2820 Kobe 2/22 09:30 2/24 08:30

2022 / 3

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2822 Osaka 3/1 09:30 3/3 07:00
2824 Kobe 3/8 09:30 3/10 08:30
2826 Osaka 3/15 09:30 3/17 12:30
2828 Kobe 3/22 09:30 3/24 08:30
2830 Osaka 3/29 09:30 3/31 06:00

2022 / 4

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2832 Kobe 4/5 09:30 4/7 08:30
2834 Osaka 4/12 09:30 4/14 11:30
2836 Kobe 4/19 09:30 4/21 08:30
2838 Osaka 4/26 09:30 4/28 11:30

2022 / 5

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2840 Kobe 5/3 09:30 5/5 08:30
2842 Osaka 5/10 09:30 5/12 10:00
2844 Kobe 5/17 09:30 5/19 08:00
2846 Osaka 5/24 09:30 5/26 10:30
2848 Kobe 5/31 09:30 6/2 08:00

2022 / 6

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2850 Osaka 6/7 09:30 6/9 08:00
2852 Kobe 6/14 09:30 6/16 08:00
2854 Osaka 6/21 09:30 6/23 08:30
2856 Kobe 6/28 09:30 6/30 08:00

2021 / 10

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2783 SHANGHAI 10/2 12:00 10/4 09:00 Osaka
2785 SHANGHAI 10/9 12:00 10/11 09:00 Kobe
2787 SHANGHAI 10/16 12:00 10/18 09:00 Osaka
2789 SHANGHAI 10/23 12:00 10/25 09:00 Kobe
2791 SHANGHAI 10/30 12:00 11/1 09:00 Osaka

2021 / 11

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2793 SHANGHAI 11/6 12:00 11/8 09:00 Kobe
2795 SHANGHAI 11/13 12:00 11/15 09:00 Osaka
2797 SHANGHAI 11/20 12:00 11/22 09:00 Kobe
2799 SHANGHAI 11/27 12:00 11/29 09:00 Osaka

2021 / 12

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2801 SHANGHAI 12/4 12:00 12/6 09:00 Kobe
2803 SHANGHAI 12/11 12:00 12/13 09:00 Osaka
2805 SHANGHAI 12/18 12:00 12/20 09:00 Kobe
2807 SHANGHAI 12/25 12:00 12/27 09:00 Osaka

2022 / 1

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2809 SHANGHAI 1/8 12:00 1/10 09:00 Kobe
2811 SHANGHAI 1/15 12:00 1/17 09:00 Osaka
2813 SHANGHAI 1/22 12:00 1/24 09:00 Kobe
2815 SHANGHAI 1/29 12:00 1/31 09:00 Kobe

2022 / 2

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2817 SHANGHAI 2/12 12:00 2/14 09:00 Osaka
2819 SHANGHAI 2/19 12:00 2/21 09:00 Kobe
2821 SHANGHAI 2/26 12:00 2/28 09:00 Osaka

2022 / 3

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2823 SHANGHAI 3/5 12:00 3/7 09:00 Kobe
2825 SHANGHAI 3/12 12:00 3/14 09:00 Osaka
2827 SHANGHAI 3/19 12:00 3/21 09:00 Kobe
2829 SHANGHAI 3/26 12:00 3/28 09:00 Osaka

2022 / 4

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2831 SHANGHAI 4/2 12:00 4/4 09:00 Kobe
2833 SHANGHAI 4/9 12:00 4/11 09:00 Osaka
2835 SHANGHAI 4/16 12:00 4/18 09:00 Kobe
2837 SHANGHAI 4/23 12:00 4/25 09:00 Osaka
2839 SHANGHAI 4/30 12:00 5/2 09:00 Kobe

2022 / 5

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2841 SHANGHAI 5/7 12:00 5/9 09:00 Osaka
2843 SHANGHAI 5/14 12:00 5/16 09:00 Kobe
2845 SHANGHAI 5/21 12:00 5/23 09:00 Osaka
2847 SHANGHAI 5/28 12:00 5/30 09:00 Kobe

2022 / 6

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2849 SHANGHAI 6/4 12:00 6/6 09:00 Osaka
2851 SHANGHAI 6/11 12:00 6/13 09:00 Kobe
2853 SHANGHAI 6/18 12:00 6/20 09:00 Osaka
2855 SHANGHAI 6/25 12:00 6/27 09:00 Kobe