Route Map & Timetable

Route Map

Timetable

  • Kobe / Osaka → Shanghai
  • Shanghai → Kobe / Osaka

2019 / 5

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2538 Kobe 5/7 11:30 5/9 11:00
2540 Osaka 5/14 11:30 5/16 13:00
2542 Kobe 5/21 11:30 5/23 10:30
2544 Osaka 5/28 11:30 5/30 13:00

2019 / 6

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2546 Kobe 6/4 11:30 6/6 10:00
2548 Osaka 6/11 11:30 6/13 11:30
2550 Kobe 6/18 11:30 6/20 10:00
2552 Kobe 6/25 11:30 6/27 11:00

2019 / 7

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2554 Kobe 7/2 11:30 7/4 09:30
2556 Osaka 7/9 11:30 7/11 13:00
2558 Kobe 7/16 11:30 7/18 09:30
2560 Osaka 7/23 11:30 7/25 11:00
2562 Kobe 7/30 11:30 8/1 10:00

2019 / 8

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2564 Osaka 8/6 11:30 8/8 11:00
2566 Kobe 8/13 11:30 8/15 09:30
2568 Osaka 8/20 11:30 8/22 11:00
2570 Kobe 8/27 11:30 8/29 09:00

2019 / 9

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2572 Osaka 9/3 11:30 9/5 11:00
2574 Kobe 9/10 11:30 9/12 08:30
2576 Osaka 9/17 11:30 9/19 10:00
2578 Kobe 9/24 11:30 9/26 08:30

2019 / 10

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2580 Osaka 10/1 11:30 10/3 10:30
2582 Kobe 10/8 11:30 10/10 08:30
2584 Osaka 10/15 11:30 10/17 10:00
2586 Kobe 10/22 11:30 10/24 13:00
2588 Osaka 10/29 11:30 10/31 09:30

2019 / 11

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2590 Kobe 11/5 11:30 11/7 13:00
2592 Osaka 11/12 11:30 11/14 10:00
2594 Kobe 11/19 11:30 11/21 13:00
2596 Osaka 11/26 11:30 11/28 10:00

2019 / 12

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2598 Kobe 12/3 11:30 12/5 13:00
2600 Osaka 12/10 11:30 12/12 09:00
2602 Kobe 12/17 11:30 12/19 11:00
2604 Osaka 12/24 11:30 12/26 09:00
2606 Kobe 12/31 11:30 1/2 unfixed

2019 / 5

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2537 SHANGHAI 5/4 12:00 5/6 09:00 Kobe
2539 SHANGHAI 5/11 12:00 5/13 09:00 Osaka
2541 SHANGHAI 5/18 12:00 5/20 09:00 Kobe
2543 SHANGHAI 5/25 12:00 5/27 09:00 Osaka

2019 / 6

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2545 SHANGHAI 6/1 12:00 6/3 09:00 Kobe
2547 SHANGHAI 6/8 12:00 6/10 09:00 Osaka
2549 SHANGHAI 6/15 12:00 6/17 09:00 Kobe
2551 SHANGHAI 6/22 12:00 6/24 09:00 Kobe
2553 SHANGHAI 6/29 12:00 7/1 09:00 Kobe

2019 / 7

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2555 SHANGHAI 7/6 12:00 7/8 09:00 Osaka
2557 SHANGHAI 7/13 12:00 7/15 09:00 Kobe
2559 SHANGHAI 7/20 12:00 7/22 09:00 Osaka
2561 SHANGHAI 7/27 12:00 7/29 09:00 Kobe

2019 / 8

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2563 SHANGHAI 8/3 12:00 8/5 09:00 Osaka
2565 SHANGHAI 8/10 12:00 8/12 09:00 Kobe
2567 SHANGHAI 8/17 12:00 8/19 09:00 Osaka
2569 SHANGHAI 8/24 12:00 8/26 09:00 Kobe
2571 SHANGHAI 8/31 12:00 9/2 09:00 Osaka

2019 / 9

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2573 SHANGHAI 9/7 12:00 9/9 09:00 Kobe
2575 SHANGHAI 9/14 12:00 9/16 09:00 Osaka
2577 SHANGHAI 9/21 12:00 9/23 09:00 Kobe
2579 SHANGHAI 9/28 12:00 9/30 09:00 Osaka

2019 / 10

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2581 SHANGHAI 10/5 12:00 10/7 09:00 Kobe
2583 SHANGHAI 10/12 12:00 10/14 09:00 Osaka
2585 SHANGHAI 10/19 12:00 10/21 09:00 Kobe
2587 SHANGHAI 10/26 12:00 10/28 09:00 Osaka

2019 / 11

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2589 SHANGHAI 11/2 12:00 11/4 09:00 Kobe
2591 SHANGHAI 11/9 12:00 11/11 09:00 Osaka
2593 SHANGHAI 11/16 12:00 11/18 09:00 Kobe
2595 SHANGHAI 11/23 12:00 11/25 09:00 Osaka
2597 SHANGHAI 11/30 12:00 12/2 09:00 Kobe

2019 / 12

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2599 SHANGHAI 12/7 12:00 12/9 09:00 Osaka
2601 SHANGHAI 12/14 12:00 12/16 09:00 Kobe
2603 SHANGHAI 12/21 12:00 12/23 09:00 Osaka
2605 SHANGHAI 12/28 12:00 12/30 09:00 Kobe