Route Map & Timetable

Route Map

Timetable

  • Kobe / Osaka → Shanghai
  • Shanghai → Kobe / Osaka

2022 / 5

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2840 Kobe 5/3 09:30 5/5 08:30
2842 Osaka 5/10 09:30 5/12 10:00
2844 Kobe 5/17 09:30 5/19 08:00
2846 Osaka 5/24 09:30 5/26 10:30
2848 Kobe 5/31 09:30 6/2 08:00

2022 / 6

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2850 Osaka 6/7 09:30 6/9 08:00
2852 Kobe 6/14 09:30 6/16 08:00
2854 Osaka 6/21 09:30 6/23 08:30
2856 Kobe 6/28 09:30 6/30 15:30

2022 / 7

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2858 Osaka 7/5 09:30 7/7 08:30
2860 Kobe 7/12 09:30 7/14 14:30
2862 Osaka 7/19 18:30 7/21 21:00
2864 Kobe 7/26 09:30 7/28 14:30

2022 / 8

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2866 Osaka 8/2 09:30 8/4 09:00
2868 Kobe 8/9 09:30 8/11 14:00
2870 Osaka 8/16 09:30 8/18 09:00
2872 Kobe 8/23 09:30 8/25 14:00
2874 Osaka 8/30 09:30 9/1 08:30

2022 / 9

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2876 Kobe 9/6 09:30 9/8 13:00
2878 Osaka 9/13 09:30 9/15 09:00
2880 Kobe 9/20 18:30 9/22 16:00
2882 Osaka 9/27 09:30 9/29 16:00

2022 / 10

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2884 Kobe 10/4 09:30 10/6 13:30
2886 Osaka 10/11 18:30 10/13 16:00
2888 Kobe 10/18 09:30 10/20 11:30
2890 Osaka 10/25 09:30 10/27 15:00

2022 / 11

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2892 Kobe 11/1 09:30 11/3 11:00
2894 Osaka 11/8 09:30 11/10 15:30
2896 Kobe 11/15 09:30 11/17 09:00
2898 Osaka 11/22 09:30 11/24 14:00
2900 Kobe 11/29 09:30 12/1 09:00

2022 / 12

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2902 Osaka 12/6 09:30 12/8 14:30
2904 Kobe 12/13 09:30 12/15 09:30
2906 Osaka 12/20 09:30 12/22 13:00
2908 Kobe 12/27 09:30 12/29 10:00

2022 / 5

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2841 SHANGHAI 5/7 12:00 5/9 09:00 Osaka
2843 SHANGHAI 5/14 12:00 5/16 09:00 Kobe
2845 SHANGHAI 5/21 12:00 5/23 09:00 Osaka
2847 SHANGHAI 5/28 12:00 5/30 09:00 Kobe

2022 / 6

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2849 SHANGHAI 6/4 12:00 6/6 09:00 Osaka
2851 SHANGHAI 6/11 12:00 6/13 09:00 Kobe
2853 SHANGHAI 6/18 12:00 6/20 09:00 Osaka
2855 SHANGHAI 6/25 12:00 6/27 09:00 Kobe

2022 / 7

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2857 SHANGHAI 7/2 12:00 7/4 09:00 Osaka
2859 SHANGHAI 7/9 12:00 7/11 09:00 Kobe
2861 SHANGHAI 7/16 12:00 7/19 07:30 Osaka
2863 SHANGHAI 7/23 12:00 7/25 09:00 Kobe
2865 SHANGHAI 7/30 12:00 8/1 09:00 Osaka

2022 / 8

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2867 SHANGHAI 8/6 12:00 8/8 09:00 Kobe
2869 SHANGHAI 8/13 12:00 8/15 09:00 Osaka
2871 SHANGHAI 8/20 12:00 8/22 09:00 Kobe
2873 SHANGHAI 8/27 12:00 8/29 09:00 Osaka

2022 / 9

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2875 SHANGHAI 9/3 12:00 9/5 09:00 Kobe
2877 SHANGHAI 9/10 12:00 9/12 09:00 Osaka
2879 SHANGHAI 9/17 12:00 9/20 07:30 Kobe
2881 SHANGHAI 9/24 12:00 9/26 09:00 Osaka

2022 / 10

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2883 SHANGHAI 10/1 12:00 10/3 09:00 Kobe
2885 SHANGHAI 10/8 12:00 10/11 07:30 Osaka
2887 SHANGHAI 10/15 12:00 10/17 09:00 Kobe
2889 SHANGHAI 10/22 12:00 10/24 09:00 Osaka
2891 SHANGHAI 10/29 12:00 10/31 09:00 Kobe

2022 / 11

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2893 SHANGHAI 11/5 12:00 11/7 09:00 Osaka
2895 SHANGHAI 11/12 12:00 11/14 09:00 Kobe
2897 SHANGHAI 11/19 12:00 11/21 09:00 Osaka
2899 SHANGHAI 11/26 12:00 11/28 09:00 Kobe

2022 / 12

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2901 SHANGHAI 12/3 12:00 12/5 09:00 Osaka
2903 SHANGHAI 12/10 12:00 12/12 09:00 Kobe
2905 SHANGHAI 12/17 12:00 12/19 09:00 Osaka
2907 SHANGHAI 12/24 12:00 12/26 09:00 Kobe